Tarima tecnològica

Any
2018

Arquitectura
ADIC

Construcció
Construmilax

Tarima tecnològica per a una zona comuna de descans d’oficines situades a Cornellà. Tarima tecnològica encapsulada col·locada sobre rastrells d’acer galvanitzat amb potes regulables de plàstic de suport. Remats executats en xapa d’acer galvanirzat lacats segons color decidit per la propietat.

Taules despatx en fibra de carbono
Menjador en iroko
Menú