Portes d’entrada

La porta d’accés a la vivenda és clau per a la seguretat, aïllament i l’estètica de l’entorn de la llar.

Per aconseguir una porta segura confiem en els panys de 3 punts amb bombins amb claus de de punts que combinats amb les frontises de seguretat creen un tancament de difícil accés per a persones no desitjades. A aquests complements hi podem afegir una planxa d’acer per blindar la fulla de la porta.

L’aïllament sonor i tèrmic queda en mans de l’aïllament en porexpan d’alta densitat a l’interior en aquelles fulles cegues, combinat amb les juntes de goma amb interior d’espuma i els talla-aires en la part inferior.

Estèticament adaptem la porta al conjunt decoratiu de la llar, podent incorporar diferents materials que detallem a continuació en dos grups. Aquests materials determinaran l’estètica i el manteniment necessari per a una bona conservació de la porta.

Actualment existeixen panys automatitzats que ens permeten obrir i tancar la porta mitjançant la domòtica de la casa, i fins i tot evitar la col·locació de manetes i bombins.

Portes d’entrada en fusta massissa

Creada amb fusta massissa seleccionada per aguantar a l’intempèrie. Aquest tipus de porta es pot adaptar a diferents estils arquitectònics de cases, des de la casa de camp amb porticons exteriors en matxembrat i vidriera interior, fins a cases modernes creant una porta amb unes línies més rectes.

Per a la protecció de la fusta utilitzem vernís a l’aigua de la casa Sayerlack, pioners en el desenvolupament del vernís a l’aigua per tractament de fusteria exterior. La seva aplicació consta d’una capa d’imprimació i dues de vernís acabat, podent ser la imprimació transparent o adoptar un dels colors de la seva gamma. El vernissat que apliquem a taller té una durada d’entre 3 i 5 anys en funció de la situació de la porta, la influència del sol i l’aigua. Passat aquest temps és necessari fer un manteniment mínim cada dos anys consistent en polir lleugerament la superfície i aplicar una capa del mateix vernís a pinzell.

Portes d’entrada en tauler impermeable

Amb els anys i a base d’investigació actualment la majoria de portes que fabriquem són en tauler impermeable. Aquest tauler està compost per diferents capes de fusta amb les vetes entrellaçades encolades amb cola fenòlica, el conjunt aguanta l’aigua perfectament. Aquest tipus de porta té un gran avantatge respecte la de fusta massissa, i és que el material amb el que està fabricada té unes contraccions i dilatacions inapreciables, donant una estabilitat estructural de per vida amb un bon manteniment.

És una porta perfecta per a cases d’estil modern amb línies rectes horitontals o verticals. La cara interior pot ser d’un material diferent a l’exterior, podent adaptar-ne el material i acabat a la resta de portes interiors de la llar.

Per a la protecció dels panells, com en la fusta massissa, utilitzem vernís a l’aigua de la casa Sayerlack, pioners en el desenvolupament del vernís a l’aigua per tractament de fusteria exterior. La seva aplicació consta d’una capa d’imprimació i dues de vernís acabat, podent ser la imprimació transparent o adoptar un dels colors de la seva gamma. El vernissat que apliquem a taller té una durada d’entre 3 i 5 anys en funció de la situació de la porta, la influència del sol i l’aigua. Passat aquest temps és necessari fer un manteniment mínim cada dos anys consistent en polir lleugerament la superfície i aplicar una capa del mateix vernís a pinzell.

Menú