Tarimes i parquets

Poques coses poden aportar més calidesa a una llar com un parquet per l’interior o una tarima d’exterior de fusta.

Parquets interiors

Disposem de 3 tipus bàsics de parquets per interior, parquet sintètic, parquet natural i tarima massissa.

  • Parquet sintètic, el més habitual dels últims anys. Està format per un nucli de DM amb un paper imprès amb el disseny i una capa protectora a la cara superior, s’instal·la flotant sobre una capa de polietilè aïllant.
  • Parquet natural, per trepitjar fusta sense ensurts. Format per un nucli de fusta massissa, tauler multicapa, DM i una capa superior d’entre 4 i 7 mm de fusta noble massissa. Es pot instal·lar flotant o encolat a la solera.
  • Tarima massissa,  fusta massissa a casa. Totalment de fusta noble, s’encola sobre rastrells i entre ells a l’obra per, posteriorment, fer-li el tractament de protecció vernissat o amb oli.

Tarimes d’exterior

Les tarimes d’exterior són bàsiques per gaudir de les terrasses a l’estiu. Col·locades sobre rastrells d’acer galvanitzat per garantir la seva durabilitat i estabilitat. Podem englobar-les en dos grans grups:

  • Tarima de fusta, normalment d’IPE amb lames de 9 cm d’amplada i tractament d’oli. Necessiten manteniment anual per evitar la oxidació de la fusta.
  • Tarima tecnològica, formada per polímers i fusta. En funció del fabricant en diferents percentatges. No requereix manteniment més enllà de la neteja amb aigua periòdicament.

Menú