Finestres

Les finestres de fusta ens donen un alt nivell d’acabat, aïllament i calidesa a la nostra llar.

Finestres

Instal·lem diferents tipus de finestres adaptables a totes les necessitats, totes elles fabricades amb fusta de procediment certificat amb acabat vernissat a l’aigua de la casa Sayerlack amb capa d’imprimació i dues capes de vernís.

Rovent

Doble junta de goma oculta amb diferents tipus de fusta, la qual pot ser normal o laminada. Pot incorporar alumini en la part exterior i tots tipus de complements, mosquitera, persiana, porticons interior, etc.

Fitxa tècnica Rovent

Silva-68

Ideal per a nous projectes o restauracions en entorns urbans o rurals.

Fitxa tècnica Silva-68

Eficient-78

Aconsegueix elevats valors d’aïllament, tèrmic i acústic, ideal per habitatges bioclimàtics.

Fitxa tècnica Eficient-78

Glass-wood

Disseny i tecnologia s’uneixen en aquesta finestra amb la cara exterior formada per un vidre totalment llis.

Fitxa tècnica Glass-wood

Totes elles es fabriquen en diferents sistemes d’obertura, fustes i colors d’acabat. També hi podem afegir tot tipus de complement com porticons interiors i exteriors, persianes de llibret fixes i mòbils, persianes i mosquiteres integrat en el mateix bastiment de la finestra.

Vidres

Instal·lem vidres en diferents composicions per a cada tipus de finestra.

Recomanem instal·lar vidre Baix Emisiu per millorar l’eficàcia dels tancaments i així reduïr les despeses en calefacció i aire acondicionat.

El vidre baix emisiu filtra la radiació solar millorant el confort i estalviant en aire acondicionat a l’estiu. Gràcies al valor U de transmitància tèrmica més baix del mercat permet estalviar en calefacció a l’hivern i en aire acondicionat a l’estiu.

Menú